חניות עירוניות – משנה לא סדורה

שטחי החניה הציבוריים ברחובות הערים, ובפרט במרכזיהם, הם נכסי דלא ניידי על מפלס הקרקע שהיקפם רחב ושווים הכלכלי רב. למרות היקפם, חשיבותם וערכם של קרקעות אלו, אין לגביהם תפיסה מגובשת ומשנה סדורה. בעיות חניה מקומיות זוכות לפתרונות חצי אפויים, לא עקביים ולא שיטתיים. זאת מדגים לאחרונה פסק דין שניתן בעניין מיזם “מגדל נהרדעא” בתל אביב.

Continue reading “חניות עירוניות – משנה לא סדורה”

נתיבי אופניים כתחליף לחניות בשולי רחובות

עיריית תל אביב יפו מעודדת בשנים האחרונות תחבורת אופניים. המרחב הציבורי חולק מחדש לטובת שבילי אופניים על חשבון מדרכות, שטחי גינון ומעזבות ומעט נגרע מנתיבי כבישים. כעת מבקשת העירייה לעלות מדרגה ולהמיר שטחים המשמשים לחניית כלי רכב בשולי רחובות לנתיבי אופניים. כיצד יש לאזן בין חנייה בשולי רחובות לבין נתיבי אופניים? Continue reading “נתיבי אופניים כתחליף לחניות בשולי רחובות”

חניית עובדים

בין השיטות של ניהול ביקושי תחבורה, נמנות שיטות המטפלות בנקודות תורפה. אחד מאמצעי הטיפול הנקודתי היעילים יותר, הוא הטיפול בחניונים באזורי תעסוקה. כאשר קיים שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות, בעלי חניונים, מעסיקים ועובדים ניתן להגיע לפתרונות בהם כל הצדדים עשויים להרוויח. Continue reading “חניית עובדים”