“באמת ללונדון יש בטן גדולה”

לתוך ערי העולם, ומהם כלפי חוץ, מובלים מיליוני טון של מוצרי מזון מגוונים. ההתייחסות בת זמננו לתובלה המודרנית היא בין קבלתה כדבר מובן מאליו, לבין ביקורת חריפה על כך שתושבי העולם יונקים באמצעותה את לשד האדמה עד תום. כדי להעריך את קרן השפע המוזנת על ידי אמצעי התובלה המודרניים כדאי להשוות בין הנתונים והביקורת בת זמננו לבין ההלל שנכתב על שילוח מטעני מזון לפני כ- 140 שנים. Continue reading ““באמת ללונדון יש בטן גדולה””

המסע לחצרות

בעולם המודרני חל ניתוק בין בתי המגורים לבין חצרותיהם. על קשרי התנועה בין הבתים לבין החצרות. Continue reading “המסע לחצרות”