אי תנועה, מגע הטבע בלב הכביש

מגע טבעי בלב בטון ואספלט – איי התנועה. Continue reading “אי תנועה, מגע הטבע בלב הכביש”