תנועה ותחבורה כאמצעי גישור ליישוב מחלוקות טריטוריאליות

אמצעי תנועה ותחבורה יכולים לספק כלים יצירתיים לגישור על פערים בסכסוכים הנובעים ממחלוקות טריטוריאליות, אך לשימוש בכלים היצירתיים נדרשים תנאים מוקדמים של רצון טוב, אמון, כבוד, ושאיפה הדדית לשלום. Continue reading “תנועה ותחבורה כאמצעי גישור ליישוב מחלוקות טריטוריאליות”

קדמוניות, קידמה והתקדמות

על יחסי הגומלין בין האבולוציה ההתנהגותית לאבולוציית התחבורה הטכנולוגית. Continue reading “קדמוניות, קידמה והתקדמות”