משיכת יתר של אנרגיה לתחבורה

את יעילות צריכת האנרגיה המשמשת לתחבורה ניתן לייעל עשרות מונים באופנים מגוונים שונים, ולשיפור היעילות קיימים תמריצים כלכליים וסביבתיים רבים. למרות האפשרויות הרבות הקיימות, קיימת משיכת יתר של אנרגיה לתחבורה. איך ניתן להסביר את התופעה? Continue reading “משיכת יתר של אנרגיה לתחבורה”