התפוקה השולית הפוחתת של פיתוח כבישים

סלילת רשתות דרכים בסיסיות נתמכו ברוח ציבורית גבית. רוח זו דועכת ושוקעת וסיבותיה עמה – אחת מהן היא התפוקה השולית הפוחתת של דרכים חדשות. Continue reading “התפוקה השולית הפוחתת של פיתוח כבישים”

נטל המטענים החורגים על הכבישים

מטענים חריגים גורמים לכבישים נזקים העולים עשרות מונים מאשר כלי רכב רגילים. אם גורמי הנזק יישאו באחריות לעלות הנזקים שהם גורמים, הם יכלכלו צעדיהם באופן שונה ויחסכו כסף ציבורי רב המושקע בכבישים. Continue reading “נטל המטענים החורגים על הכבישים”

הפרדה מפלסית

תאונת הרכבת ליד בית יהושע הזכירה שוב את המענה לחיכוך בין גלגלי הברזל לצמיגי הגומי, “הפרדה מפלסית”. מהי ה-“הפרדה מפלסית”, ומדוע לא קל לבצעה? Continue reading “הפרדה מפלסית”