העיר הקווית

“העיר הקווית” היא תפיסה ותיקה בתכנון ערים לבניית עיר לאורך מסילת ברזל או עורק תחבורה, המאפשרים גישה נוחה, מהירה וקלה לכל מקום בעיר. למרות היותו של הרעיון לכאורה פשוט, יעיל ומבטיח הוא לא זכה להצלחה מעשית. Continue reading “העיר הקווית”