מיפו לירושלים, בין ימי קדם לימינו

כביש מספר 1 בישראל הוא הכביש בין תל אביב יפו לבין ירושלים. ציר תנועה זה הוא בעל חשיבות מימי קדם ועד ימינו, והוא מדגים את ההתפתחות ההיסטורית של התנועה והתחבורה בכלל, ובארץ ישראל בפרט. Continue reading “מיפו לירושלים, בין ימי קדם לימינו”