כבישים מהירים במרקם עירוני

תכנונו של כביש מהיר בסביבה עירונית מעורר דילמה נושנה – האם להעדיף את יעילות זרימת התנועה המהירה על הכביש, או את שילוב הכביש במרקם החיים הסמוך לכביש על חשבון יעילות התנועה. על הדילמה והאיזונים השונים ליישובה. Continue reading “כבישים מהירים במרקם עירוני”