העדר סיבולת, סובלנות וסבלנות כהתנגדות להליכה

התנועה האנושית הטבעית היא הליכה רגלית, אך בעולם המודרני ההליכה מתחרה בתחליפי תנועה יעילים שלא בדרך הטבע. תחליפים אלו מתחרים בהליכה וגורמים להעדר סיבולת, סובלנות וסבלנות להתנגד לתנועה הטבעית. ההתנגדות להליכה משפיעה על בריאות הפרט והחברה. Continue reading “העדר סיבולת, סובלנות וסבלנות כהתנגדות להליכה”

גוף האדם כמנוע

ריקשות הנגררות על ידי קולי, אופניים שדוושותיהם מונעות על ידי רגליים, או גלגיליות ההופכות את דחיפות הרגליים לתנועות החלקה, הם מכשירים המניפים ומשפרים את ניצול כוח האדם לשימושי תחבורה. ההשוואה בין ה-“מנוע האנושי” למנועים המכניים מעוררת חומר למחשבה. Continue reading “גוף האדם כמנוע”