המחיר השולי החברתי של התחבורה הציבורית

בשנים האחרונות חל מהפך בתפיסת התחבורה במדינת ישראל – התחבורה הציבורית זוכה לקידום. שינוי התפיסה מבוסס, בין השאר, על הנחה לפיה המחיר השולי החברתי של הרכב הפרטי גבוה מזה של התחבורה הציבורית. על הנחה זו ראוי לשפוך צוננים. Continue reading “המחיר השולי החברתי של התחבורה הציבורית”