התפוקה השולית הפוחתת של פיתוח כבישים

סלילת רשתות דרכים בסיסיות נתמכו ברוח ציבורית גבית. רוח זו דועכת ושוקעת וסיבותיה עמה – אחת מהן היא התפוקה השולית הפוחתת של דרכים חדשות. Continue reading “התפוקה השולית הפוחתת של פיתוח כבישים”

כביש חוצה טקסס

בפרספקטיבה שלאחר המאבק הציבורי על “כביש חוצה ישראל” וממרחק גיאוגרפי רב, מדינת ישראל הקטנה יכולה לצפות מהיציע במאבק הציבורי המתרחש בימים אלה ביחס ל-“כביש חוצה טקסס”. מדובר במאבק מליגה אחרת, אך חוקי המשחק דומים. Continue reading “כביש חוצה טקסס”