נטורי קרתא סביבתיים בעולם מודרני

על המלחמה האבודה של שומרי העיר הסביבתיים למנוע פרבור ולהתוות מדיניות תכנון ערים המחזירה את עטרת הערים המסורתיות, שקדמו לעידן הרכב הפרטי, ליושנה. Continue reading “נטורי קרתא סביבתיים בעולם מודרני”