נטורי קרתא סביבתיים בעולם מודרני

על המלחמה האבודה של שומרי העיר הסביבתיים למנוע פרבור ולהתוות מדיניות תכנון ערים המחזירה את עטרת הערים המסורתיות, שקדמו לעידן הרכב הפרטי, ליושנה. Continue reading