פיזור יעיל של מוסדות חינוך

כשלושים אחוזים מאוכלוסיית המדינה לומדת במוסדות חינוך שונים. פיזור יעיל של מוסדות החינוך עשוי לסייע הן לטיב ההוראה והלמידה במוסדות החינוך, הן לקהילות בהן מוסדות החינוך נטועים, והן לתחבורה העירונית בכלל, ולתנועה סביב מוסדות החינוך בפרט. Continue reading “פיזור יעיל של מוסדות חינוך”