ה-“מיסוי הירוק” על כלי רכב ו-“השפעות מקזזות”

אמצעים שונים הנבחרים להגשמת מטרות מדיניות בתחום התחבורה מתגלים בפועל כחסרי תועלת או כבעלי תועלת נמוכה מזו החזויה כתוצאה מ-“השפעות מקזזות”. על “השפעות מקזזות” והשפעתן על רפורמת “המיסוי הירוק”. Continue reading “ה-“מיסוי הירוק” על כלי רכב ו-“השפעות מקזזות””