מלכות הכביש

בדורות האחרונים חלו שינויים משמעותיים ביחס למעמד הנשים בחברה, המשפיעים באורח ניכר על התנועה בדרכים. תכנון תחבורה עתידי דורש לזהות את המגמות ואת החותם האופייני של הנשים בדרכים. Continue reading “מלכות הכביש”