מיניות פרטית בתחבורה הציבורית

אחת החולשות של התחבורה הציבורית לעומת זו הפרטית נובעת מהכורח של משתמשי התחבורה הציבורית לוותר על חלק מהפרטיות שלהם ולחלוק נסיעה עם ציבור זר ולא מוכר, לעיתים בתנאי דוחק. אירועים של הטרדות מיניות ומעשים מגונים בדרגות שונות העולים כדי השפלה, אינם נדירים בתחבורה הציבורית. כיצד מתמודדים עם התופעה? Continue reading “מיניות פרטית בתחבורה הציבורית”

מלכות הכביש

בדורות האחרונים חלו שינויים משמעותיים ביחס למעמד הנשים בחברה, המשפיעים באורח ניכר על התנועה בדרכים. תכנון תחבורה עתידי דורש לזהות את המגמות ואת החותם האופייני של הנשים בדרכים. Continue reading “מלכות הכביש”