ענף התחבורה על מים סוערים

המשבר הפיננסי העולמי והשפעתו על ענף התחבורה. Continue reading “ענף התחבורה על מים סוערים”

עת לשמור או עת להשליך

המשבר הכלכלי העולמי פוגע בעסקים רבים ומעורר דילמות כבדות משקל. האם עת לטעת, או עת לעקור נטוע? עת לבקש, או עת לאבד? עת לשמור, או עת להשליך? דילמות אלו אינן פוסחות על שיטות התחבורה המקובלות. Continue reading “עת לשמור או עת להשליך”