משקי בית ותקציבי תחבורה

בתקציב משק הבית הממוצע בישראל, סעיף התחבורה הוא סעיף משמעותי בגודלו. מה מלמד סעיף התחבורה בתקציב משקי הבית, וכיצד הוא משפיע על חוסנם של משקי הבית בישראל? Continue reading “משקי בית ותקציבי תחבורה”

המשפחה, הבית ואילוצי התנועה

עיקר התנועה בדרכים היא תנועה מבתי מגורים של התא החברתי הבסיסי – המשפחה – ובחזרה אליהם. עד כמה בתי מגורים משפחתיים הם עוגנים קשיחים בהשפעתם על התנועה בדרכים? ומהם יחסי הגומלין בין גמישות ברירות דיור משפחתי לגמישות התנועה? Continue reading “המשפחה, הבית ואילוצי התנועה”