יוזמת הרכב העירוני – MIT

במכון הטכנולוגי של מסצ’וטסט – MIT, מפותח מספר שנים רכב עירוני חשמלי צמום, שניתן לקפל ולערום אותו, כמו עגלות מרכול או עגלות שדה תעופה במבנה החוסך מקומות חניה. מה מונע מרעיון קוסם זה להפוך למציאות? Continue reading “יוזמת הרכב העירוני – MIT”