מודלים של תכנון תחבורה

מאז הפך המחשב כלי עבודה זמין הפכו מודלים ממוחשבים לכלי הדמיה וניתוח בכל מקצוע אקדמי המכבד את עצמו. כך גם למטרות תכנון משולב של תחבורה ושימושי קרקע. למרות השכלולים המתמשכים של כלים אלה המגבלות עדיין רבות. Continue reading “מודלים של תכנון תחבורה”