פרופיל צפיפות אוכלוסין מרחבי

פרופיל צפיפות אוכלוסין מרחבי, הקשר בינו לבין תכנון תחבורה, האמצעים והסיכויים לשנותו. Continue reading “פרופיל צפיפות אוכלוסין מרחבי”