סדקים בקשיחות הנסועה בתחבורה הפרטית

מחקרים וניתוחים שנערכו בארצות הברית העלו במשך שנים רבות כי הביקושים לנסועה בתחבורה הפרטית קשוחים וכמעט ואינם מושפעים מעליות או תנודתיות במחירי הדלק. תצפיות מעודכנות מעלות כי החל מסביבות שנת 1995 מתגלים סדקים בקשיחות זו. Continue reading “סדקים בקשיחות הנסועה בתחבורה הפרטית”

הנוסע הגמיש, האדיש והכביש

כלי מדיניות כלכליים, כמו כבישי אגרה, אגרות גודש, אגרות חניה, או מיסוי תלוי פליטות מזהמות מכלי רכב, נעשים מקובלים בניסיונות לרסן או לוסת ביקושי תחבורה. מידת ההשפעה של כלים אלו משתקפת בעקומות הגמישות או האדישות של צריכת תחבורה. Continue reading “הנוסע הגמיש, האדיש והכביש”