גזי פליטה – פקקים נסגרים ושסתומים נפתחים

העיר פורטלנד במדינת אורגון מנסה למעלה מחצי יובל להקטין את גזי הפליטה מכלי רכב באמצעות מרשמים מוכרים, כמו פיתוח רכבות עירוניות ותכנון מונחה תחבורה ציבורית. בחינה מעשית של התוצאות מרמזת שסכירת גזי פליטה באמצעות “פקקים” במקומות מסוימים משחררת “שסתומים” במקומות אחרים. Continue reading “גזי פליטה – פקקים נסגרים ושסתומים נפתחים”

פרופיל צפיפות אוכלוסין מרחבי

פרופיל צפיפות אוכלוסין מרחבי, הקשר בינו לבין תכנון תחבורה, האמצעים והסיכויים לשנותו. Continue reading “פרופיל צפיפות אוכלוסין מרחבי”