תכנון ערים ארוך טווח ותמ”א 38

בזמן שבעולם מתקיימים דיוני תכנון מלומדים בסוגיות צמיחת הערים והצפיפות העירונית בטווח הארוך, במדינת ישראל אושרה תוכנית מתאר ארצית שבכוחה להגדיל באופן מהפכני את הצפיפות העירונית – תמ”א 38. תוכנית זו, שיישומה מדשדש, נועדה לענות לבהלה מרעידות אדמה, אך כדאי להעמיק בהשלכותיה המהפכניות על התכנון העירוני בטווח הארוך, על החברה ועל הסביבה. Continue reading “תכנון ערים ארוך טווח ותמ”א 38″

נטורי קרתא סביבתיים בעולם מודרני

על המלחמה האבודה של שומרי העיר הסביבתיים למנוע פרבור ולהתוות מדיניות תכנון ערים המחזירה את עטרת הערים המסורתיות, שקדמו לעידן הרכב הפרטי, ליושנה. Continue reading “נטורי קרתא סביבתיים בעולם מודרני”

דפוסי דיור מושרשים חוסמים דיור צמום

באמצע המאה העשרים עוצבו דפוסי דיור שונים בתכלית בארצות הברית ובישראל. חצי מאה אחר כך, מסיבות בעלות מאפיינים דומים, דפוסי דיור מושרשים מקשים על חיזוק הדיור הצמום ( – הקומפקטי), הנדרש בעידן האקולוגי, וזאת גם כאשר הביקושים  עולים על ההיצע. Continue reading “דפוסי דיור מושרשים חוסמים דיור צמום”

פיזור וספיגה של גודש תנועה

אחת הדרכים המעשיות להקלה על בעיות הגודש בדרכים בטווח הקצר היא פיזור שימושי קרקע והגדלת כושר הספיגה של הקרקע לקלוט כלי רכב נעים וחונים. בטווח הארוך דרך זו מעוררת בעיות חדשות וקשות. Continue reading “פיזור וספיגה של גודש תנועה”

תחבורה “ירוקה” – משאלות לב ומציאות

בתקופה האחרונה אמצעי התקשורת מטפחים את המגמה הירוקה ומקדישים לנושאים סביבתיים תשומת לב מוגברת. המציאות מציגה תמונה שונה. Continue reading “תחבורה “ירוקה” – משאלות לב ומציאות”

טופולוגיה של רשתות תחבורה

התמונה החזותית של טופולוגית דרכים מציגה סכימה של מציאות מורכבת. מה ניתן ללמוד מהטופולוגיה של רשתות תחבורה? Continue reading “טופולוגיה של רשתות תחבורה”