תכנון ערים ארוך טווח ותמ”א 38

בזמן שבעולם מתקיימים דיוני תכנון מלומדים בסוגיות צמיחת הערים והצפיפות העירונית בטווח הארוך, במדינת ישראל אושרה תוכנית מתאר ארצית שבכוחה להגדיל באופן מהפכני את הצפיפות העירונית – תמ”א 38. תוכנית זו, שיישומה מדשדש, נועדה לענות לבהלה מרעידות אדמה, אך כדאי להעמיק בהשלכותיה המהפכניות על התכנון העירוני בטווח הארוך, על החברה ועל הסביבה. Continue reading

נטורי קרתא סביבתיים בעולם מודרני

על המלחמה האבודה של שומרי העיר הסביבתיים למנוע פרבור ולהתוות מדיניות תכנון ערים המחזירה את עטרת הערים המסורתיות, שקדמו לעידן הרכב הפרטי, ליושנה. Continue reading

דפוסי דיור מושרשים חוסמים דיור צמום

באמצע המאה העשרים עוצבו דפוסי דיור שונים בתכלית בארצות הברית ובישראל. חצי מאה אחר כך, מסיבות בעלות מאפיינים דומים, דפוסי דיור מושרשים מקשים על חיזוק הדיור הצמום ( – הקומפקטי), הנדרש בעידן האקולוגי, וזאת גם כאשר הביקושים  עולים על ההיצע. Continue reading

פיזור וספיגה של גודש תנועה

אחת הדרכים המעשיות להקלה על בעיות הגודש בדרכים בטווח הקצר היא פיזור שימושי קרקע והגדלת כושר הספיגה של הקרקע לקלוט כלי רכב נעים וחונים. בטווח הארוך דרך זו מעוררת בעיות חדשות וקשות. Continue reading

תחבורה “ירוקה” – משאלות לב ומציאות

בתקופה האחרונה אמצעי התקשורת מטפחים את המגמה הירוקה ומקדישים לנושאים סביבתיים תשומת לב מוגברת. המציאות מציגה תמונה שונה. Continue reading