תווי חניה – צדק חלוקתי, ניטרליות ציבורית ואוטונומיה

כיצד מחלקים בפועל את מקומות החניה הציבוריים ברחובות הערים? מה פגום בכך? וכיצד ניתן לשפר את החלוקה וליצור מנגנונים צודקים, הנותנים לתושבים יותר אוטונומיה לכלכל את צעדיהם כרצונם ואפשרויות להגיע לחלוקה מושכלת. Continue reading “תווי חניה – צדק חלוקתי, ניטרליות ציבורית ואוטונומיה”