פיתוח רכבות – מוסר השכל יפני

בשונה מהמקובל בעולם המערבי, בבירת יפן פועלת רשת מסועפת של רכבות נוסעים ציבוריות ופרטיות, המספקת רמת שירות גבוהה ומקיימת את עצמה באופן כלכלי, ללא תמיכות ציבוריות. האם ניתן לחקות בישראל את הצלחת רשת הרכבות של טוקיו? Continue reading “פיתוח רכבות – מוסר השכל יפני”

תן לאדם פטיש וכל דבר יראה לו כמו מסמר

“תן לאדם פטיש ביד וכל דבר יראה לו כמו מסמר” – מטבעו, אדם לא מסתפק בכושרו לפתור בעיות באמצעות הכלים הנמצאים בידיו, אלא נוטה להגדיר את הבעיות לפי הכלים בהם הוא מחזיק. כשבעלי מקצוע שונים מנסים לפתור את בעיות התחבורה העירונית מוצעים פתרונות מוטי התמחויות. Continue reading “תן לאדם פטיש וכל דבר יראה לו כמו מסמר”

עכבר הכפר ועכבר העיר בדרכים

על החיים בכפר ובעיר בראי התנועה והתחבורה. Continue reading “עכבר הכפר ועכבר העיר בדרכים”

תכנון ערים ארוך טווח ותמ”א 38

בזמן שבעולם מתקיימים דיוני תכנון מלומדים בסוגיות צמיחת הערים והצפיפות העירונית בטווח הארוך, במדינת ישראל אושרה תוכנית מתאר ארצית שבכוחה להגדיל באופן מהפכני את הצפיפות העירונית – תמ”א 38. תוכנית זו, שיישומה מדשדש, נועדה לענות לבהלה מרעידות אדמה, אך כדאי להעמיק בהשלכותיה המהפכניות על התכנון העירוני בטווח הארוך, על החברה ועל הסביבה. Continue reading “תכנון ערים ארוך טווח ותמ”א 38″

השפעת תכנון קרקעות על נסועה

מחקרים רבים שנערכו ברחבי העולם הוקדשו לחקירת קשרים סיבתיים בין תכנון קרקעות לבין נסועה בכלי רכב. למרות מאמצי המחקר, מורכבות וריבוי גורמי השפעה מקשים על ייחוס ערכים כמותיים ליחסי ההשפעה של תכנון קרקעות על היקפי נסועה. Continue reading “השפעת תכנון קרקעות על נסועה”

גזי פליטה – פקקים נסגרים ושסתומים נפתחים

העיר פורטלנד במדינת אורגון מנסה למעלה מחצי יובל להקטין את גזי הפליטה מכלי רכב באמצעות מרשמים מוכרים, כמו פיתוח רכבות עירוניות ותכנון מונחה תחבורה ציבורית. בחינה מעשית של התוצאות מרמזת שסכירת גזי פליטה באמצעות “פקקים” במקומות מסוימים משחררת “שסתומים” במקומות אחרים. Continue reading “גזי פליטה – פקקים נסגרים ושסתומים נפתחים”

פטישים ודחפורים כתרופה לגודש תנועה

גודש תנועה נגרם כאשר מוקדי משיכה שואבים תנועת אנשים וכלי רכב לאזורים מוגבלים בשעות נתונות. באיזו מידה נשקלת האפשרות לטפל בגודש תנועה באמצעות פטישים ודחפורים שיהרסו את מוקדי המשיכה ויגרמו לביזורם? Continue reading “פטישים ודחפורים כתרופה לגודש תנועה”