הנוסע הגמיש, האדיש והכביש

כלי מדיניות כלכליים, כמו כבישי אגרה, אגרות גודש, אגרות חניה, או מיסוי תלוי פליטות מזהמות מכלי רכב, נעשים מקובלים בניסיונות לרסן או לוסת ביקושי תחבורה. מידת ההשפעה של כלים אלו משתקפת בעקומות הגמישות או האדישות של צריכת תחבורה. Continue reading “הנוסע הגמיש, האדיש והכביש”