שיקולי חליפין של צרכני תחבורה, דוגמא מוחשית

בחירה באמצעי תחבורה מסוים והעדפתו או דחייתו בהשוואה לאחר מורכבת משיקולים וצרכים מגוונים וסותרים, הממירים יתרונות וחסרונות. אמצעי תחבורה חדשני המכונה ELF”” מדגים את המורכבות של השיקולים החליפיים, במיוחד כשמנסים להחדיר מוצר תחבורה חדשני. Continue reading “שיקולי חליפין של צרכני תחבורה, דוגמא מוחשית”

צרכנות והרגלי נסיעה

בין עסקים קמעונאים לבין הרגלי הנסיעה של הצרכנים מתקיימים יחסי גומלין והיזון חוזר. התפתחות תחבורה משפיעה על שיטות ודרכי ניהול עסקי הקמעונות, אלו משפיעים על שיטות התנועה המועדפות, וחוזר חלילה. Continue reading “צרכנות והרגלי נסיעה”