שיקולי חליפין של צרכני תחבורה – מקרה “ELF”

בחירה באמצעי תחבורה מסוים והעדפתו או דחייתו בהשוואה לאחר מורכבת משיקולים וצרכים מגוונים וסותרים, הממירים יתרונות וחסרונות. אמצעי תחבורה חדשני המכונה ELF”” מדגים את המורכבות של השיקולים החליפיים, במיוחד כשמנסים להחדיר מוצר תחבורה חדשני. Continue reading

צרכנות והרגלי נסיעה

בין עסקים קמעונאים לבין הרגלי הנסיעה של הצרכנים מתקיימים יחסי גומלין והיזון חוזר. התפתחות תחבורה משפיעה על שיטות ודרכי ניהול עסקי הקמעונות, אלו משפיעים על שיטות התנועה המועדפות, וחוזר חלילה. Continue reading