שיתוף כלי רכב בקיבוצים

האם הקיבוצים בישראל מחזקים את רעיון השיתוף בכלי רכב? Continue reading “שיתוף כלי רכב בקיבוצים”