תודה לצרכני האופנה

מומחי כלכלת תחבורה טוענים כי צרכנים בכלל, ובפרט כאלו שאינם עושים שימוש ברכב מנועי, מסבסדים את עלות החניה של צרכנים העושים שימוש בכלי רכב. בטענה זו יש אמת, אך יש לשקול אותה בהקשר רחב – עיקר האיוולת והעיוות אינם מרוכזים בכלכלת החניונים, אלא בתרבות קניות מיותרות של צרכנים פתאים, ובתרבות מסחר המנצלת את חולשותיהם. Continue reading “תודה לצרכני האופנה”

צרכנות והרגלי נסיעה

בין עסקים קמעונאים לבין הרגלי הנסיעה של הצרכנים מתקיימים יחסי גומלין והיזון חוזר. התפתחות תחבורה משפיעה על שיטות ודרכי ניהול עסקי הקמעונות, אלו משפיעים על שיטות התנועה המועדפות, וחוזר חלילה. Continue reading “צרכנות והרגלי נסיעה”