קצבת ניידות

האם מדינת הרווחה אחראית לניידות של אזרחיה בכלל, ושל בעלי המוגבלויות בפרט? האם על מדינת הרווחה מוטל לדאוג לניידות בכלי רכב פרטיים או ציבוריים? “קצבת הניידות” מעניקה למספר נמוך יחסית של בעלי מוגבלויות תמיכה לשימוש בתחבורה פרטית – האם היא פתרון ראוי? Continue reading “קצבת ניידות”