ניוד אזרחים בעת חירום

ניוד אזרחים בעת חירום – האם אסטרטגיית הגנה ראויה? ומהם האתגרים לתחבורה ולחברה? Continue reading “ניוד אזרחים בעת חירום”