רכב בר השגה

מדיניות עידוד כלי רכב ברי השגה – שיפור השוויון החברתי וידידות לעם בטווח הקצר, עם האצת סכנות והזנקת אתגרים ציבוריים בעתיד. Continue reading “רכב בר השגה”