תעשיית הרכב האמריקאית כסוגיה ציבורית

המשבר העובר על תעשיית הרכב האמריקאית בתקופת מיתון מחריף הובא לפתחם של הממשל והקונגרס האמריקאי. שעת המשבר חושפת פקעת ניגודים בה סבוכים ענייניו של הציבור הרחב כצרכן, כמכלכל, כמפרנס, כמשלם מסים, וכמחויב לסביבתו, וענייניהם המיוחדים של תעשיית הרכב והסמוכים לשולחנה.
Continue reading “תעשיית הרכב האמריקאית כסוגיה ציבורית”

חיי האזרח של הג’יפ הצבאי

על ההשראה ההדדית בין כלי הרכב הצבאיים לכלי הרכב האזרחיים ועל תהילות חולפות. Continue reading “חיי האזרח של הג’יפ הצבאי”