רחובות שוק ומסחר וההליכה הרגלית

בחלק ניכר מרחובות השוק והמסחר המוצלחים מתנהלים החיים בסביבה של תנועה רגלית. על תרומתה של ההליכה הרגלית לחיוניות רחובות בעידן המודרני. Continue reading “רחובות שוק ומסחר וההליכה הרגלית”