רחובות שוק ומסחר וההליכה הרגלית

בחלק ניכר מרחובות השוק והמסחר המוצלחים מתנהלים החיים בסביבה של תנועה רגלית. על תרומתה של ההליכה הרגלית לחיוניות רחובות בעידן המודרני. Continue reading