אופניים קהילתיים – קיימות כלכלית וסביבתיות

הניסיונות לעידוד תחבורת אופניים עירונית משותפת, כישלונות העבר, מגמות ההווה ותוכניות לעתיד. Continue reading “אופניים קהילתיים – קיימות כלכלית וסביבתיות”