רקמה תחרותית בריאה

למוסדות כלכליים וחברתיים קיימת נטייה טבעית לקבע ולשמר הסדרים יציבים, מהם נהנים בעלי עניין השולטים ומנהלים את הממסד והשיטות הקיימות. שמירת הקיים מועילה ליציבות הכלכלית והחברתית ובמיוחד למעטים המפיקים מהם טובות הנאה, אך יחד עם זאת מזיקה לרבים שעשויים ליהנות מחדשנות ויצירתיות המחייבות שינויים. רקמה חברתית וכלכלית בריאה מחייבת לשמור על תחרותיות והתחדשות מתמידים הצומחים מהבסיס הקיים. Continue reading “רקמה תחרותית בריאה”

כוחו של מוסר לשחרר חסמים לחדשנות

פרטים המרוכזים בתחרותיות ובשיקולים אישיים וזונחים שיקולים חברתיים ושיתוף פעולה, מחזקים את הכוחות היוצרים שיווי משקל קיים וחוסמים שיפורים, שינויים וחדשנות. חשיבה מוסרית השוקלת את היתרונות המצטברים לכלל הציבור עשויה לשחרר חסמים אלו ולהועיל לכלל. Continue reading “כוחו של מוסר לשחרר חסמים לחדשנות”

גשר בין קידמה לשמרנות וטכנולוגיות תחבורה

בעידן בו טכנולוגיות חדשות מחוללות מהפכות בתחומים מדעיים והנדסיים שונים, טכנולוגיות התחבורה מפגינות שמרנות יתרה. על המתח בין קידמה לשמרנות ובניית הגשר ביניהם. Continue reading “גשר בין קידמה לשמרנות וטכנולוגיות תחבורה”

מכרזים מדרבני חדשנות

מכרזים ציבוריים הערוכים במידות ראויות הם לא אמצעי שוויוני והגון, הם יכולים להיות גם כלי חשוב בהנעת חדשנות וצמיחה. Continue reading “מכרזים מדרבני חדשנות”