עת לשמור או עת להשליך

המשבר הכלכלי העולמי פוגע בעסקים רבים ומעורר דילמות כבדות משקל. האם עת לטעת, או עת לעקור נטוע? עת לבקש, או עת לאבד? עת לשמור, או עת להשליך? דילמות אלו אינן פוסחות על שיטות התחבורה המקובלות. Continue reading “עת לשמור או עת להשליך”