רפואת עורקי תחבורה

ההקבלה בין רפואת כלי דם לרפואת עורקי תחבורה עשויה לחדד תובנות. Continue reading “רפואת עורקי תחבורה”