כוחו של מוסר לשחרר חסמים לחדשנות

פרטים המרוכזים בתחרותיות ובשיקולים אישיים וזונחים שיקולים חברתיים ושיתוף פעולה, מחזקים את הכוחות היוצרים שיווי משקל קיים וחוסמים שיפורים, שינויים וחדשנות. חשיבה מוסרית השוקלת את היתרונות המצטברים לכלל הציבור עשויה לשחרר חסמים אלו ולהועיל לכלל. Continue reading “כוחו של מוסר לשחרר חסמים לחדשנות”