שיתוף הציבור בתכנון הסדרי תנועה

בדיני התכנון והבנייה מובנים עקרונות של פומביות ושקיפות התוכניות, מתן הזדמנות להשמיע דעות המתנגדות לתוכניות, אפשרויות מוגדרות לגביית היטלים ממי שנהנה מתוכנית והענקת פיצויים למי שנפגע מתוכנית, ובמידה חלקית שיתוף הציבור. עקרונות אלו אינם חלים כאשר נערכות תוכניות הסדרי תנועה, שהשפעתן על הציבור ועל שימושי הקרקע עשויה להיות כבדת משקל. Continue reading “שיתוף הציבור בתכנון הסדרי תנועה”

מודלים של תכנון תחבורה

מאז הפך המחשב כלי עבודה זמין הפכו מודלים ממוחשבים לכלי הדמיה וניתוח בכל מקצוע אקדמי המכבד את עצמו. כך גם למטרות תכנון משולב של תחבורה ושימושי קרקע. למרות השכלולים המתמשכים של כלים אלה המגבלות עדיין רבות. Continue reading “מודלים של תכנון תחבורה”