תסקירי השפעה על הסביבה, פתרון בירוקרטי

כחלק מהליכי תכנון דרכים ומסילות נערכים תסקירי השפעה על הסביבה. מהם תסקירים אלה, ומה תרומתם לתכנון מאוזן? Continue reading “תסקירי השפעה על הסביבה, פתרון בירוקרטי”