תסקירי השפעה על הסביבה, פתרון בירוקרטי

כחלק מהליכי תכנון דרכים ומסילות נערכים תסקירי השפעה על הסביבה. מהם תסקירים אלה, ומה תרומתם לתכנון מאוזן? Continue reading “תסקירי השפעה על הסביבה, פתרון בירוקרטי”

ייסוריו של יזם תשתיות תחבורה

מדוע יוזמות פיתוח מעוכבות ויזמי תשתיות מיוסרים. Continue reading “ייסוריו של יזם תשתיות תחבורה”