בחירה בין נסיעה ברכב פרטי לאוטובוס וכיסו של הצרכן

הבחירה הצרכנית בין נסיעה ברכב פרטי לנסיעה באוטובוס מורכבת משיקולים שונים, השוואה בין ההוצאה הכספית הישירה הנדרשת לשתי החלופות היא אחד השיקולים החשובים. מה מעלה ניתוח השוואתי בין שתי החלופות? Continue reading “בחירה בין נסיעה ברכב פרטי לאוטובוס וכיסו של הצרכן”