התפוקה השולית הפוחתת של פיתוח כבישים

סלילת רשתות דרכים בסיסיות נתמכו ברוח ציבורית גבית. רוח זו דועכת ושוקעת וסיבותיה עמה – אחת מהן היא התפוקה השולית הפוחתת של דרכים חדשות. Continue reading “התפוקה השולית הפוחתת של פיתוח כבישים”