קדמוניות, קידמה והתקדמות

על יחסי הגומלין בין האבולוציה ההתנהגותית לאבולוציית התחבורה הטכנולוגית. Continue reading “קדמוניות, קידמה והתקדמות”