התחבורה בישראל – מחיר מופקע לסחורה פגומה

אזרחי ישראל משלמים מסים גבוהים על רכישת ואחזקת רכב ובתמורה זוכים לתחבורה לקויה. Continue reading

משקי בית ותקציבי תחבורה

בתקציב משק הבית הממוצע בישראל, סעיף התחבורה הוא סעיף משמעותי בגודלו. מה מלמד סעיף התחבורה בתקציב משקי הבית, וכיצד הוא משפיע על חוסנם של משקי הבית בישראל? Continue reading