רשתות חברתיות מקוונות, התיישבות ותנועה

מבנים, מכשירים וטכנולוגיות מעצבים חיי חברה, כאשר ניתן לציין במיוחד את השפעותיהם של תחומי ההתיישבות, התחבורה והתקשורת. לאילו כיוונים מוליכים אמצעי תקשורת חברתית חדשים את פני החברה האנושית,  ומה השפעתם על הסביבה הבנויה ועל התנועה? Continue reading “רשתות חברתיות מקוונות, התיישבות ותנועה”

תקשורת ותחבורה – תחליפים או משלימים

לאחר שרשת האינטרנט הפכה לנפוצה היו שהעריכו כי אמצעי תקשורת משוכללים ישמשו תחליף לנסיעות רבות. בפועל בשנים האחרונות חל גידול הן בשימוש בתחבורה והן בשימוש בתקשורת. האם מדובר בשירותים חליפיים או משלימים? Continue reading “תקשורת ותחבורה – תחליפים או משלימים”