תנופה לקראת קפיצה למרחק דורשת חזרה לאחור

באמצעות טכנולוגיות העילית הקיימות במאה העשרים ואחת ניתן היה לבנות עולם של תחבורה אוטומטית חכמה, בטוחה, יעילה ונקייה יותר. חלק מהסיבות לכך שלא מיושמות טכנולוגיות עילית בתחבורה נובע מקושי תפיסתי לחזור לאחור ולפשט עקרונות בסיסיים. Continue reading “תנופה לקראת קפיצה למרחק דורשת חזרה לאחור”

האוטוסטרדה האוטומטית

מהו מיזם “האוטוסטרדה האוטומטית”, מדוע הטכנולוגיות שפותחו במסגרתו לא מומשו? והאם יש להם תוחלת? Continue reading “האוטוסטרדה האוטומטית”