CAT – Cabinentaxi – המערכת שהקדימה את זמנה

המגאזין הצרפתי הותיק “PARIS-MATCH” מודפס על נייר כרומו משובח והכתבות המופיעות בו מלוות בצילומים איכותיים. החזון של המגאזין הפך לסיסמתו המסחרית, “משקל המילה, הלם התמונה”. אם “תמונה אחת שווה אלף מילים”, הרי “הלם התמונה” יכול להפוך למכת ברק כאשר התמונה מקבלת חיים כסרט. כזה הוא הסרטון של מערכת “CAT-CABINENTAXI” המופיע בקישור הבא:

 http://www.youtube.com/watch?v=ERdF0FK-2io

Continue reading “CAT – Cabinentaxi – המערכת שהקדימה את זמנה”